chính sách bảo mật

Chính sách này có gì?

Chính sách này sẽ bao gồm những gì?

Bạn quyết định mức độ chi tiết mà bạn muốn biết. Chúng tôi có những giải thích kịp thời xuất hiện khi chúng tôi yêu cầu bạn nhập thông tin cá nhân của mình. Cũng như những gì trong Chính sách này, một dịch vụ có thể có một thông báo ngắn về quyền riêng tư. Trong thông báo về quyền riêng tư đó, bạn có thể tìm thấy thông tin chính về những gì chúng tôi làm với thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ đó. Và nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy xem các chủ đề này.

Điều gì không được đề cập trong chính sách này?

Các dịch vụ của chúng tôi đôi khi liên kết với các dịch vụ do dịch vụ của các công ty khác điều hành. Những công ty đó có chính sách về quyền riêng tư và cookie của riêng họ, vì vậy hãy nhớ rằng thông tin bạn cung cấp cho họ sẽ tuân theo quy tắc của họ chứ không phải của chúng tôi.
Đôi khi bạn có thể truy cập các dịch vụ của chúng tôi từ những nơi khác. Đảm bảo kiểm tra chính sách bảo mật của họ để bạn biết họ sẽ sử dụng thông tin của bạn như thế nào.

Cách nào để bạn bảo vệ thông tin cá nhân của tôi?

Chúng tôi cam kết giữ an toàn cho thông tin của bạn và gia đình bạn. Và để làm được điều này, chúng tôi thiết kế các dịch vụ của mình với sự lưu ý đến sự an toàn của bạn. Chúng tôi cũng có các nhóm chuyên trách để chăm sóc bảo mật thông tin và quyền riêng tư của bạn.
Đồng thời, không có dịch vụ nào có thể hoàn toàn an toàn – nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào, vui lòng liên hệ ngay.

Nơi chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn

Một số công ty cung cấp dịch vụ cho chúng tôi điều hành dịch vụ của họ từ bên ngoài. Chúng tôi chỉ để điều đó xảy ra nếu chúng tôi hài lòng với mức độ bảo mật của họ. Hãy nhớ rằng khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, thông tin đó có thể được chuyển, lưu trữ hoặc xử lý ở một địa điểm bên ngoài.

BBC thu thập những loại thông tin cá nhân nào về tôi?

Khi nào thì chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với người khác?

Việc bán thông tin của bạn là hoàn toàn không thể. Chúng tôi chỉ chia sẻ nó với những người khác trong những trường hợp sau:

Khi chúng tôi sử dụng các công ty khác để cung cấp dịch vụ của mình

Để chúng tôi mang đến cho bạn những trải nghiệm chất lượng và hiểu cách bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thường sử dụng các công ty khác để thay mặt chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được chăm sóc như thể chúng tôi đang xử lý trực tiếp. Chúng tôi lựa chọn cẩn thận những công ty này, chỉ chia sẻ với họ những gì họ cần để thực hiện công việc và chúng tôi đảm bảo rằng họ bảo mật thông tin của bạn .

Khi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với nội bộ công ty

Khi bạn sử dụng dịch vụ của công ty khác kết nối với chúng tôi, chẳng hạn như thiết bị hỗ trợ giọng nói và TV được kết nối

Khi chúng tôi hợp tác nghiên cứu

Chúng tôi thực hiện các hoạt động nghiên cứu và đôi khi hợp tác với các đối tác nghiên cứu. Thỉnh thoảng chúng tôi chia sẻ nội dung và dữ liệu của mình với họ. Điều này có thể bao gồm thông tin chúng tôi đã thu thập về bạn.
Đôi khi theo luật, chúng tôi phải chuyển thông tin của bạn cho các tổ chức khác
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn nếu luật pháp quy định, hoặc khi chúng tôi cần bảo vệ bạn hoặc những người khác khỏi bị tổn hại.